Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT dla Mieszkańców sołectwa FAUSTIANKA

KOMUNIKAT

dla Mieszkańców sołectwa FAUSTIANKA

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.7.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. Wójt Gminy Rudniki zwołuje po raz drugi Zebranie Wiejskie sołectwa Faustianka dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej na dzień 8 lutego 2019 roku /piątek/ o godz. 18.00. Miejscem spotkania będzie Sołecki Dom Spotkań w Chwiłach. 

Informujemy, że na spotkaniu, które odbyło się 11 stycznia br. nie dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Dotychczasowy sołtys Pan Witold Kostrzewski rezygnuje z pełnienia funkcji sołtysa i nie będzie kandydował na kolejną kadencję. Zapraszamy Mieszkańców Faustianki do licznego udziału w spotkaniu.

Zawiadomienia o miejscu i terminie (jak wyżej) zostaną rozdysponowane w terenie przez sołtysa w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania wiejskiego. 

Poniżej treść zarządzenia.

PDFS22BW-5e19011515090.pdf

Wersja XML