Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2019 roku /wtorek/ o godz. 14.00 odbędzie się V sesja Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad V sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Rudniki – projekt uchwały Nr V/24/2019;
  2. w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2019 r. – projekt uchwały Nr V/25/2019;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata  – projekt uchwały Nr V/26/2019;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – projekt uchwały Nr V/27/2019;
  5. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2019 roku”  – projekt uchwały Nr V/28/2019;
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy 2019 roku – projekt uchwały Nr V/29/2019;
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

       Transmisja posiedzenia Rady Gminy Rudniki będzie dostępna pod adresem:                                                        https://www.youtube.com/playlist?list=PLFuyVjfjzZJCKpN4vIRYPCShhh_XvrdMj


 

Wersja XML