Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o nowych stawkach opłat za gosp. odpadami komunalnymi

INFORMACJA

 

Informujemy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki uchwałą od 1 stycznia 2019 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

            Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:

 1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 22 zł
 2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 30 zł
 3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 41 zł
 4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 49 zł
 5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 60 zł
 6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 68 zł
 7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 76 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny (brak przydomowego kompostownika), miesięczna stawka opłaty:

 1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 32 zł
 2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 40 zł
 3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 51 zł
 4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 59 zł
 5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 70 zł
 6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 78 zł
 7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 86 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:

 1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 44 zł
 2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 60 zł
 3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 82 zł
 4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 98 zł
 5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 120 zł
 6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 136 zł
 7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 152 zł

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się w termie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób zamieszkujących nieruchomość narodziny/zgony lub sposób gromadzenia odpadów selektywny/nieselektywny) poprzez złożenie nowej deklaracji
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Wersja XML