Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

LGD Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"

 

 

 

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin: Rudniki, Radłów, Praszka, Gorzów Śląski, do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjno - konsultacyjnych z zakresu możliwości włączenia się do realizowanych projektów, informacji o planowanych terminach naborów, dokumentów aplikacyjnych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, zasad interpretacji kryteriów oceny wniosków.  

 

PDFHarmonogram A3.pdf

Wersja XML