Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 19 listopada 2018 roku /poniedziałek/ o godz. 12.00 I sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Przewodniczącego Rady
 7. Wybór Zastępcy(ów) Przewodniczacego Rady
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania
 9. Zakończenie obrad I sesji Rady
Wersja XML