Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

MIĘDZYNARODOWY KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”

„Kangur Matematyczny" jest międzynarodowym konkursem matematycznym adresowanym do uczniów szkół podstawowych (od klasy trzeciej), gimnazjów i liceów. Aktualnie biorą w nim co roku udział uczniowie z 25 krajów Europy, a także Brazylii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Gruzji i Wenezueli. Liczba uczestników sięga 3,4 miliona. Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O'Hallorana. Dzięki inicjatywie matematyków francuskich dotarł on w roku 1991 do Francji. Wtedy też nadano mu obecną nazwę "Kangur". Już w rok później został po raz pierwszy zorganizowany w Polsce z inicjatywy matematyków z Torunia i Wrocławia. Młodzież wszystkich krajów uczestniczących w konkursie otrzymuje te same zadania wspólne dla danej kategorii wiekowej. Ideą konkursu jest zbliżenie dzieci i młodzieży całego świata poprzez masowy udział we wspólnej zabawie matematycznej. Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" nie kończy się z dniem zawodów. Na laureatów konkursu czekają liczne bardzo atrakcyjne nagrody. Nagrody główne - to udział w międzynarodowych obozach matematyczno - rekreacyjnych oraz zagranicznych wycieczkach w czasie wakacji. W ciągu lat trwania konkursu polskie "Kangurki" zwiedziły prawie wszystkie kraje Europy.

W konkursie „Kangur Matematyczny” przyznawane są następujące rodzaje dyplomów:

• dla laureata
• za bardzo dobry wynik
• za wyróżnienie.

Na 679 uczniów biorących udział w konkursie w regionie opolskim w kategorii wiekowej B znakomity wynik osiągnął Michał Polak z Porąbek. Osiągnięty przez niego wynik 128,75 pkt - oceniony wg zasad regulaminu jako bardzo dobry- pozwolił mu zająć I miejsce na terenie gminy i powiatu oleskiego oraz II miejsce w województwie opolskim. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie wykazał się znakomitymi zdolnościami matematycznymi. W szkole tej matematyki w ostatnim okresie uczył go Grzegorz Zagórski, a obecnie od dwóch lat Grzegorz Domański. Michał zostanie nagrodzony podczas uroczystego zakończenia i podsumowania XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” 5 czerwca 2009 roku (piątek) o godz. 1500 w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego- Ostrówek, ul. Piastowska 14 w Opolu. Michałowi gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych konkursach. Słowa uznania oraz gratulacje należą się również nauczycielom i szkole za zorganizowanie i przygotowanie Michała do wzięcia udziału w konkursie.
 

Wersja XML