Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczenia Komendanta Gminnego OSP

Pożar Szkoły w Jaworznie 

ćwiczenia Komendanta Gminnego pk. Szkoła Jaworzno 2018

Dnia 11.10.2018 o godz. 10:30 wybuchł pożar w sali informatycznej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie.
Na miejsce zostały zadysponowane 4 zastępy straży pożarnej OSP Dalachów, OSP Jaworzno, OSP Rudniki oraz OSP Żytniów.
Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, dochodzi do pożaru. Nauczyciel prowadzący zajęcia podnosi alarm, jednocześnie Pani dyrektor zarządza ewakuację wszystkich obecnych na obiekcie. Na miejsce jako pierwsza przybywa Jednostka OSP Jaworzno, która rozpoczyna działania ratowniczo-gaśnicze. Odpowiedzialna za ewakuację Pani dyrektor informuje dowódcę sekcji, że po przeliczeniu ewakuowanych uczniów, brakuje dwóch, którzy najprawdopodobniej zostali w budynku. Na miejsce przyjeżdżają OSP Rudniki, Żytniów, Dalachów oraz Komendant Gminny - przejmujący dowództwo nad akcją. Kierujący Działaniami Ratowniczymi (KDR) poleca do przystąpienia poszukiwań zaginionych osób i prowadzenia dalszej akcji gaśniczej. KDR zleca dowódcom OSP Rudniki i Dalachów o zadysponowanie strażaków w aparatach powietrznych. Strażacy rozpoczynają działania, które po 5 min poszukiwania zakończyły się sukcesem. Udało się odnaleźć i uratować dwóch poszkodowanych uczniów. Strażacy OSP Dalachów w dalszym ciągu prowadzą akcję gaśniczą. Poszkodowanych uczniów przekazano w ręce strażaków OSP Żytniów i Jaworzna w celu udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Po przeprowadzeniu wstępnej obserwacji postanowiono wezwać pogotowie ratunkowe, ponieważ jeden z poszkodowanych był podtruty tlenkiem węgla. Stan drugiego ucznia był stabilny i nie zagrażał jego życiu. Gdy wszyscy uczniowie i obsługa byli bezpieczni, a pożar opanowany, KDR otrzymał wiadomość
o zasłabnięciu jednego ze strażaków w środku płonącego budynku. KDR natychmiast podjął  decyzję o skierowaniu dodatkowo dwóch ratowników w aparatach powietrznych w celu wyprowadzenia poszkodowanego strażaka. Strażakowi udzielono pomocy przedmedycznej w postaci opatrzenia obrażeń oraz podania czystego tlenu (tlenoterapia). Po 30 min. akcji udało się ugasić całkowicie pożar i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

W/w scenariusz akcji miał charakter ćwiczebny, którego celem było sprawdzenie przeprowadzenia przez dyrektora szkoły akcji ewakuacji w przypadku pożaru lub innego zagrożenia miejscowego oraz sprawdzenia gotowości bojowej jednostek KSRG.

Po zakończeniu ćwiczeń odbyło się podsumowanie przez głównego rozjemcę kpt. Damiana Szczęsnego z PSP Olesno wg. którego ćwiczenia odbyły się sprawnie z nieznacznymi błędami. Wójt Gminy wraz z Komendantem Gminnym pogratulowali Pani dyrektor za chęć prowadzenie tego rodzaju ćwiczeń.

Na zakończenie dzieci udały się wraz z opiekunami do swoich klas a strażacy do baz.       

 

 

Wersja XML