Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko !!!

Dnia 21.09.2018r. w sali OSP Jaworzno odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOSiGW) w sprawie Programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze dotyczy dofinansowania nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Założeniem programu jest wymiana starych pieców, kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.

W/w Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego (nowych domów).

Na realizację projektu przewidziano kwotę 103 mld zł. do wykorzystania, do 2029r.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

Intensywność dofinansowania:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba w PLN

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego )

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

I

Do 600

Do 90 %

Do 10 %

Do 100 %

II

601 – 800

Do 80 %

Do 20 %

Do 100 %

III

801 – 1 000

Do 70 %

Do 30 %

Do 100 %

IV

1 001 – 1 200

Do 60 %

Do 40 %

Do 100 %

V

1 201 – 1 400

Do 50 %

Do 50 %

Do 100 %

VI

1 401 – 1 600

Do 40 %

Do 60 %

Do 100 %

VII

Powyżej 1 600

Do 30 %

Do 70 %

Do 100 %

Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonego zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku o dofinansowanie (w oparciu o zasady Programu Rodzina 500 +)

Ważne !!!

Nabory wniosków prowadzone będą przez WFOSiGW w Opolu, ul. Krakowska 53, 45 – 018 Opole

Tel. (77) 453 – 76 – 11

www.wfosigw.opole.pl / www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

Wersja XML