Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Środki poprawy efektywności energetycznej

Informacja o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Rudniki w latach 2015-2017

Wypełniając obowiązek zapisany w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (DZ.U. z 2016r., poz. 831), przedstawiono niżej wykaz działań podjętych w gminie Rudniki w latach 2015-2017 których celem była poprawa efektywności energetycznej.

 

Działanie

Opis

Koszty

Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w PSP w Dalachowie

Wymiana źródeł światła na energooszczędne z mocy 5280 W na 1800 W

11 995,06

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach jednostek własnych Gminy

Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w hali sportowej i sali sportowej w Rudnikach z 11520 W na 4000 W

32 942,55

Budowa oświetlenia ulicznego LED w Pieńkach

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenie LED

24 500

Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED w Odcinku

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenie LED

8 510

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaworku Górnym polegające na wymainie słupów energetycznych wraz z przewodami i montażem 17 lamp LED

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenie LED

34 000

Budowa oświetlenia ulicznego (7 lamp LED) w Rudnikach ul,. Żeromskiego

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenie LED

74 000

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Słowikowie – 8 lamp LED ze słupami

Zastosowanie energooszczędnego oświetlenie LED

45 000

Wersja XML