Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP

22 sierpnia w  Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyło się uroczyste podsumowanie  I Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły i przy wsparciu samorządu województwa opolskiego. Inicjatorem konkursu był Przewodniczący Komisji Historyczno-Kronikarskiej  dh Andrzej Pyziak, który od czasu podjęcia uchwały o organizacji konkursu do momentu wręczenia nagród dla najlepszych kronikarzy czuwał nad właściwą organizacją konkursu.

Do udziału w konkursie zgłoszono 14 kronik strażackich w 32 tomach. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatu oleskiego – 8, w tym z gminy Rudniki – 5. Naszą gminę reprezentowały kroniki z Cieciułowa, Chwił, Dalachowa, Mostek i Rudnik.

Konkurs miał na celu ukazanie jak ważne i cenne jest zapisywanie dorobku jednostek OSP na kartach kronik. Kroniki prowadzone są od wielu pokoleń, aby dokumentować  historię i działalność jednostek OSP, a także  wydarzenia z życia lokalnej społeczności. Wiele z nich możemy podziwiać podczas jubileuszy strażackich. Przeglądając karty kronik  starsze pokolenia „odświeżają” pamięć, a młodsze zapoznają się z historią.

Zgłoszone kroniki oceniła Komisja Konkursowa w skład której wchodzili: Przewodniczący - dr Krzysztof Latocha, Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu dr hab. Mirosław Lenart, mgr Małgorzata Judasz i Zdzisław Olejniczak. Przy ocenie kronik brano pod uwagę koncepcję  kronik, problematykę wynikającą z funkcji realizowanych statutowo przez OSP, stopień powiązania działalności OSP z funkcjonowaniem lokalnej społeczności, merytorykę zapisów, autentyczność i obiektywizm, formę zapisów i zakres ilustracji tekstów a także poziom techniczny i estetykę materiału ilustracyjnego. Komisja wyłoniła 3 najlepsze kroniki:

- I miejsce OSP Przełęk (Gmina Nysa)

- II miejsce OSP Cieciułów (Gmina Rudniki)

- III miejsce OSP Grodzisko (Gmina Strzelce Opolskie)

Nagrodę specjalną Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu otrzymali autorzy kroniki OSP w Radawiu. (Protokół Konkursu w załączeniu)

Uroczyste podsumowanie I Wojewódzkiego Konkursu Kronik rozpoczął Przewodniczący  Komisji Historyczno-Kronikarskiej dh Andrzej Pyziak. Powitani zostali zaproszeni goście: Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, Wicemarszałek Szymon Ogłaza, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Andrzej Borowski, Komendant miejski PSP st .bryg. Paweł Kielar, członkowie Komisji Konkursowej, Powiatowi i Gminni Prezesi OSP woj. opolskiego, wszyscy kronikarze i członkowie OSP . Następnie głos zabrali zaproszeni goście i wszyscy zebrani wysłuchali wykładu prof. Stanisława Tadeusza Olejnika pt „ Rola OSP w Odrodzonym Państwie Polskim”. Po wykładzie nadszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Praca Kronikarzy została doceniona i każdy wyjechał z uroczystości z upominkiem.

Nagrody i koszt organizacji Konkursu sfinansowano z środków UM w Opolu.

Dziękujemy i gratulujemy jednostkom OSP z Gminy Rudniki za złożenie kronik na konkurs i życzymy wytrwałości i cierpliwości w dokumentowaniu historii OSP naszego regionu.

Konkursowe kroniki zostaną teraz przekazane na Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP organizowany przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Podsumowanie tego konkursu odbędzie się 28 września br.

Zdjęcia:Urząd Marszałkowski Opole

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

PDFProtokół.pdf

Wersja XML