Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 28 sierpnia 2018 roku /wtorek/ o godz. 12.00  XXXVII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXVII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej na rok 2018 pn.  Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 60. roku życia w gminie Rudniki - projekt uchwały Nr XXXVII/279/2019;
  2. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Faustiance - projekt uchwały Nr XXXVII/280/2018;
  3. udzielenia upoważnienia dla dyrektorów szkół oraz dyrektora przedszkola do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej - projekt uchwały Nr XXXVII/281/2018;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - projekt  uchwały Nr XXXVII/282/2018;
  5. zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku” - projekt uchwały Nr XXXVII/283/2018;
  6. zmian w budżecie gminy na 2018 rok - projekt uchwały Nr XXXVII/284/2018.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML