Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa strażnicy OSP w Żytniowie na Wiejskie Centrum Kultury

Brak opisu obrazka

W dniu 30.08.2010 roku Gmina Rudniki zawarła z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie Nr 00021-6930-UM083002809 projektu pn. „Przebudowa częściowa strażnicy OSP w Żytniowie na Wiejskie Centrum Kultury” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013”.

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót, z którym w dniu 14.07.2010 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. Wykonawcą jest firma MALTABUD sp. jawna Bogdan Wełna i Zbigniew Wełna z Wielunia. Wartość robót budowlanych zamyka się kwotą 533.986,79 zł netto tj. 651.463,88 zł brutto. Zakończenie robót według umowy Nr OR 342/341-PN-9/2010 nastąpi 30.04.2011 roku.

W ramach projektu zostanie kompleksowo zmodernizowana remiza OSP i zaadaptowana na Wiejskie Centrum Kultury.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty cel „Poprawa jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Żytniów poprzez utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury”.

Widać już postęp w pracach, ponieważ zostały wykonane:
- ocieplenie budynku,
- częściowa wymiana okien i drzwi,
- nowe pokrycie dachowe wraz z wymianą wiązania,
- częściowo roboty instalacyjne: elektryczne i wod.-kan.

Na efekt końcowy musimy jeszcze poczekać. Na pewno budynek będzie wyglądał atrakcyjnie i przyczyni się w znacznym stopniu do poprawy jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej wsi Żytniów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML