Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Ośrodek Pomocy - informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach informuje o możliwości składania następujących wniosków:

1) świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

2) świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

3) świadczenie dobry start 300+, które będzie wypłacone jednorazowo.

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane w GOPS w Rudnikach od dnia 01 sierpnia 2018r. Na powyższe świadczenia można też składać wnioski w formie elektronicznej przez portal empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Rudnikach pod nr telefonu 34/3595072 wew.33

 

Wersja XML