Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowanie za wieloletnią pracę

Podziękowanie za wieloletnią pracę

27 lipca 2018 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach DANUTA ZAJĄC odeszła na emeryturę. Pani Danuta przez 26 lat pełniła funkcję kierownika tj. stanowisko objęła 01.05.1992 r. i nieprzerwanie piastowała je do 27.07.2018 r.

Trudno rozstaje się z pracownikiem o bardzo dużym doświadczeniu, jednak zasłużony wypoczynek należy się każdemu. Przyszedł czas na podsumowanie i złożenie życzeń na kolejny etap życia nie związany z pracą zawodową.

W związku z odejściem Pani Kierownik, Wójt oraz wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi składają serdeczne podziękowania dla Danuty Zając za wieloletnią, dobrą pracę i współpracę.

Prosimy o przyjęcie słów wdzięczności i uznania za serce i trud włożony w pracę na rzecz mieszkańców Gminy Rudniki.

Składamy życzenia zdrowia, spokoju, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym.

Dziękujemy!

Wersja XML