Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Informacja  dotycząca realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

 

Podprogram  2017 – efekty 

 

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnikach   przy współpracy z Bankiem Żywności  w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     

3.  Pomoc żywnościowa trafiła do 215 osób znajdujących się w trudnej sytuacji  życiowej z terenu Gminy Rudniki .

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:

-  11, 0969 ton żywności;

-  246  paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 25 osób korzystających z pomocy żywnościowej

    Przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

    -   Kulinarne -   1  spotkanie dla 25 uczestników,

 

 

Wersja XML