Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty realizowane w gminie Rudniki

PROJEKTY REALIZOWANE W GMINIE RUDNIKI

 

Jesteśmy już za połową roku 2018 obfitującego w realizację wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Na obecną chwilę pracujemy nad:

 1. Budową zbiornika wodnego w Jaworku
 2. Budową wodociągu w Żytniowie
 3. Budową drogi Jaworzno – Mostki
 4. Budową PSZOK w Rudnikach
 5. Budową Centrum Przesiadkowego w Rudnikach
 6. Zagospodarowaniem Parku w Rudnikach
 7. Przebudową przedszkola w Rudnikach

Dwa projekty o znaczeniu edukacyjnym i turystycznym zostały zakończone już w czerwcu br. Jeden z nich realizowany był przy współpracy z naszym czeskim partnerem Mikroregionu Moštĕnka.

Znana już jest Państwu sprawa budowy zbiornika wodnego w Jaworku w zakresie ochrony i odtwarzania siedlisk wodno-błotnych, budowy wodociągu w Żytniowie, budowy drogi Jaworzno – Mostki oraz budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Rudniki.

 

Dziś chcemy zapoznać Państwa z progresem pozostałych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Na budowę centrum przesiadkowego podpisaliśmy umowę z firmą „STB” Sp z o.o. wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Została już sporządzona dokumentacja projektowa i 13.07.2018 roku przekazaliśmy wykonawcy teren budowy. Prace rozpoczną się niebawem.

 

Widoczne zmiany nastąpiły już w naszym rudnickim parku. Przebudowana została już centralna część parku, wykonano powierzchnię żwirową pod urządzeniami siłowni zewnętrznej, wykonano boisko do gry w bule, zamontowano część elementów małej architektury tj. zjeżdżalnia dla dzieci, bujak sprężynowy, zestaw wspinaczkowy, usytuowano ażurową kratkę parawanową, drewnianą altanę, nasadzono krzewy, byliny i zasiano trawę. Zakończenie prac przewidziane jest na 17.08.2018 roku.

 

Trwają również prace przy przebudowie i termomodernizacji przedszkola. Rozebrano stare pokrycie dachowe, nadbudowano dach, docieplono stropodach, a w tym momencie trwają roboty związane z nowym pokryciem dachu. Praca wre nie tylko na zewnątrz budynku. W wewnętrznej części przebudowano położenie ścian, wymieniono posadzki z zastosowaniem izolacji termicznej,  poczyniono kroki związane z branżą elektryczną i sanitarną. Zamieniono wentylację grawitacyjną na system wentylacji z odzyskiem ciepła. Do wymiany należy również instalacja oświetlenia wbudowanego na energooszczędne oprawy LED. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku wraz z wymianą wyposażenia przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku. Mamy nadzieję, że przebudowany budynek będzie dobrze służył naszym najmłodszym mieszkańcom. Prace będą trwały do 31.10.2018 rok.

Wersja XML