Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomagamy najbardziej potrzebującym

 

Gmina Rudniki we współpracy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej  udziela pomocy rodzinom najbardziej potrzebującym wsparcia z terenu naszej gminy. Pomoc jest niebagatelna, gdyż chodzi tutaj o bardzo konkretne wsparcie w postaci produktów żywnościowych. W skład paczek żywnościowych wchodzą: artykuły warzywne i owocowe, artykuły skrobiowe, artykuły mleczne, artykuły mięsne, cukier, tłuszcze. Wsparcie to odbywa się na konkretnych zasadach określonych programem pomocy i weryfikowanych przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kwalifikowanie osób do  otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych odbywa się na podstawie wydanego skierowania przez pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach. Przesłanki do otrzymania pomocy żywnościowej weryfikowane są na podstawie kryteriów dochodowych ustawy o pomocy społecznej. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Na chwilę obecną z programu korzysta 215 osób z terenu Gminy Rudniki.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 lub pod nr tel. 34/3595072 wew. 33.

Wszystkie ww. działania odbywają się dzięki wsparciu w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Mamy nadzieję, że ten rodzaj wsparcia przyniesie dla wszystkich potrzebujących wymierne korzyści i naszym najuboższym mieszkańcom będzie lżej gospodarować swoim budżetem domowym.  

 

Wersja XML