Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podziękowania

PODZIĘKOWANIE
dla Sekretarza Gminy Rudniki

Pani Marianna Krzykawiak z Rudnikami związana jest od urodzenia. Swoją zawodową ścieżkę w Rudnikach rozpoczęła w dniu 16.07.1975 r. w Urzędzie Gminy w Rudnikach na stanowisku referenta. Zaczynała pracę z ówczesnym Naczelnikiem Gminy Józefem Bartelą. Od 1990 roku do końca pracy zawodowej współpracowała z wójtem Andrzejem Pyziakiem.

W dniu 29 grudnia 1992 r. została powołana Uchwałą Rady Gminy Rudniki Nr XXIV/111/92 na stanowisko sekretarza gminy. Pełniła tą funkcję nieprzerwanie przez całą swoją drogę zawodową, przy czym przez okres ok. 4 lat (od 1998 r. do 2002 r.) pełniła jednocześnie, obok funkcji sekretarza również funkcję zastępcy wójta.

Z dniem 27 marca 2018 r. przeszła na zasłużoną emeryturę.

Wójt oraz wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Rudnikach wraz z jednostkami organizacyjnymi składają serdeczne podziękowanie dla Marianny Krzykawiak za wieloletnią, bardzo dobrą współpracę.

Składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i serce włożone w rozwój Gminy Rudniki oraz pracę na rzecz jej mieszkańców.

Jednocześnie składamy życzenia zdrowia, spokoju, radości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wersja XML