Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Konkurs Recytatorski

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Przez dwa kolejne dni - 19 i 20 kwietnia- na deskach nowej sceny Domu Kultury w Rudnikach prezentowali swoje umiejętności recytatorskie uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy oraz młodzież z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, a do konkursu przystąpiło 38 osób. Chętnych było znacznie więcej, jednak najpierw trzeba było przejść eliminacje szkolne. Komisja oceniająca nie miała łatwego zadania. Wszyscy uczestnicy przygotowani byli doskonale. Opanowany do perfekcji tekst interpretowali na różne sposoby. Biorąc pod uwagę głównie walory estetyczne języka , a mianowicie dykcję, rytm i intonację do udziału w finale powiatowym Konkursu w Oleśnie wytypowano 6 osób :
Weronikę Dzierżak z PSP Jaworzno
Aleksandrę Surową z PSP w Cieciułowie
Aleksandrę Duda z PSP w Jaworznie
Ewelinę Krzak z PSP w Jaworznie
oraz Monikę Konc i Annę Kulig z Gimnazjum Publicznego w Rudnikach.

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy I-III
I miejsce – Weronika Dzierżak - PSP Jaworzno
II miejsce – Aleksandra Surowa – PSP Cieciułów
dwa równorzędne III miejsca - Magdalena Wcisło i Julka Sikora z PSP w Dalachowie
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały : Marysia Sas – PSP Dalachów filia Rudniki oraz Marcelina Żyta z PSP w Żytniowie.

Klasy IV-VI
Dwa równorzędne I miejsca – Aleksandra Duda i Ewelina Krzak z PSP w Jaworznie
II miejsce – Weronika Pietrzak z PSP w Dalachowie
III miejsce – Aleksandra Ptaszyńska w Dalachowie
oraz wyróżnienia Monika Kałwak z PSP w Dalachowie i Marcelina Koterba z PSP w Jaworznie

Gimnazjum :
Dwa równorzędne I miejsca – Monika Konc i Anna Kulig
II miejsce Natalia Pinkosz
III miejsc nie przyznano , wyróżniono natomiast Karola Hondzla, Andżelikę Rudzką i Żanetę Zarębę.
21 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbył się finał powiatowy konkursu, w którym laureatką III miejsca została MONIKA KONC. Gratulujemy !

Zorganizowano również Konkurs recytatorski dla przedszkolaków, w którym udział wzięło 19 dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu naszej gminy.
Laureaci :
I miejsce – Kacper Kanicki z przedszkola w Rudnikach
Dwa równorzędne II miejsca – Aleksandra Krzemińska – przedszkole w Rudnikach oraz Nikola Pakuła z przedszkola w Żytniowie
III Kinga Kubacka – przedszkole w Dalachowie . Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, pozostali uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami i upominkami.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. W skład komisji oceniającej wchodziły : Bogdana Krzak, Jadwiga Głowacka i Małgorzata Lukas. 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML