Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Giełda Pomysłów 2018

Wójt zaprasza Mieszkańców Gminy Rudniki do współdecydowania o wydatkach z budżetu gminy na 2018 rok.  

Do 23 lutego br. każdy Mieszkaniec Gminy Rudniki może zgłosić zadanie/-a do realizacji w ramach budżetu na rok 2018 przesyłając swoją propozycję pocztą internetową na adres: lub poprzez osobiste złożenie pisma w sekretariacie urzędu gminy /I piętro/ .

Prosimy o wskazanie nazwy dla zgłaszanego zadania, krótkiego opis zakresu przedsięwzięcia oraz wstępnego szacunku kosztów. Mogą to być drobne zadania lub większe przedsięwzięcia inwestycyjne, ale Uwaga! Budżet całego pojedynczego zadania musi zamknąć się kwotą  30.000 zł /m.in.: wykonanie mapy, opracowanie dokumentacji, zakup materiałów wraz z wykonaniem usługi/.

W budżecie gminy na rok 2018 zabezpieczono środki w wysokości 60.000 zł.

Zadanie tj. każda inicjatywa obywatelska ma mieć wpływ na rozwój gminy Rudniki i jej celem ma być zaspokojenie potrzeb mieszkańców z zakresu m.in.:

Zadanie musi być również zgodne z prawem oraz mieścić się w zakresie kompetencji gminy.

Harmonogram działań:

Lp.

Działanie

Termin

1.

Przyjmowanie propozycji zadań

02.02.2018r. – 23.02.2018r.

2.

Weryfikacja formalna zgłoszonych zadań

24.02.2018r. – 06.03.2018r.

3.

Powołanie i praca Komisji ds. wyboru zadań

24.02.2018 r. – 06.03.2018r.

4.

Ogłoszenie o dokonanym wyborze

do 12.03.2018 r.

5.

Realizacja wybranych zadań

12.03.2018 r. – 31.12.2018r.

Zapraszamy do przesyłania propozycji zadań do „Giełdy Pomysłów 2018”. 

Może właśnie Twój pomysł zostanie zrealizowany.

 

Wójt Gminy Rudniki

Andrzej Pyziak

Wersja XML