Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00058-6922-UM0800024/09 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”

W ramach projektu:
- wykonano nowy dach, ocieplenie i elewację
- odnowiono salę taneczną
- przebudowano sanitariaty z zapewnieniem sanitariatu dla osób niepełnosprawnych
- przebudowano istniejące zaplecze kuchenne w poziomie parteru na punkt wydawania
posiłków, zmywalnię oraz pomieszczenia na chłodziarki a także zaplecze gospodarcze
- przebudowano klatkę schodową na piętro
- adaptowano pomieszczenia na piętrze na salę wystawienniczą
-ogrodzono teren wokół budynku oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych
- wyposażono obiekt w sprzęt AGD, meble, krzesła, stoły itp.

W wyniku realizacji projektu budynek został zmodernizowany i dostosowany dla osób niepełnosprawnych, a ponadto został objęty wsparciem ze środków Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, iż inwestycja przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka  

 


 

Od lutego br. realizujemy projekt pn. „Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”.

Do tej pory zostały wykonane prace ociepleniowe, elewacyjne, rozbiórkowe oraz dachowe. Wymieniona została stolarka okienna, a także ułożono płytki w sanitariatach oraz zapleczu przeznaczonym do wydawania posiłków.
Prace z dnia na dzień posuwają się coraz szybciej, a to powoduje że zmienia się wygląd całego budynku.

Realizacja projektu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 


W dniu 06 października 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu Wójt Gminy Rudniki podpisał z Marszałkiem Województwa Opolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Przebudowa budynku OSP na Ośrodek Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323„ Odnowa i rozwój wsi”.

Projekt zawiera wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Kwota dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych zgodnie z umową jest to kwota 405 843 zł.
W dniu 08.02.2010r. podpisana została umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym COMPLEX BAU Mirosława Kołodziejczaka z Julianpola, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Obecnie przygotowujemy dokumenty do zawarcia aneksu do umowy w związku ze zmianami cen w kosztorysie ofertowym.

Przekazanie budynku wykonawcy nastąpiło w dniu 15.02.2010 r.

Rzeczowe zakończenie projektu do dnia 15.07.2010 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka


 

Wersja XML