Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Własny biznes lepsza przyszłość"

Brak opisu obrazka

Krapkowice, dnia 03.01.2018 r.                                          

                                                                                 

Szanowni Państwo,

 

            Stowarzyszenie MKS „Suples” w Krapkowicach jest realizatorem projektu „Własny biznes lepsza przyszłość !” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od XI.2017-VI.2019 roku.

 

Projekt Własny biznes lepsza przyszłość !”skierowany jest do osób, które :

- zamieszkują teren woj. Opolskiego a przede wszystkim z gmin Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice,

- ukończyły 30 rok życia,

- posiadają status bezrobotnego,

- są zagrożone wykluczeniem społecznym,            

- posiadają niskie kwalifikację zawodowe,

- chcą założyć własną działalność gospodarczą.

 

 

W ramach projektu ”Własny biznes lepsza przyszłość !” oferujemy:

- wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł,

- bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres                  od 6 – 12 miesięcy,

- wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu.

Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. 

Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny !

 W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozesłanie informacji o Projekcie wraz z plakatem, jak również informowanie swoich beneficjentów o realizowanym projekcie. Wyrażamy chęć, przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla osób potencjalnie zainteresowanych projektem.

Rekrutacja do projektu Własny biznes lepsza przyszłość !” potrwa do 31 maja 2018 roku.

                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                   Patrycja Wedler

Wersja XML