Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radosna szkoła

W ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących Radosna szkoła powstały 2 place zabaw: w Publicznej Szkole Podstawowej w Dalachowie i jej filii w Rudnikach.

Celem programu jest zbudowanie bezpiecznych miejsc zabaw dla uczniów w młodszym wieku szkolnym. Każdy taki plac musi mieć powierzchnię do 250 m2, z czego 150 m2 musi być wykonane z bezpiecznej nawierzchni, na której ustawione są urządzenia gimnastyczne. Pozostała część to teren zielony. Nasze place zabaw kosztowały 210.000,00 zł, z czego 50% to wkład własny Gminy Rudniki. Podobne place zabaw będą budowane przy każdej szkole podstawowej, ale 50% dofinansowanie otrzymają w pierwszej kolejności te placówki, w których obowiązek szkolny realizuje dziecko sześcioletnie.

Tworząc miejsca zabaw w szkołach, przygotowujemy się do przyjęcia do nich dzieci sześcioletnich, tak by szkoła była dla nich miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym, w której nauka odbywa się przez zabawę, zapewniony jest wszechstronny rozwój i opieka.

Wersja XML