Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 5 stycznia 2018 roku /piątek/ godz. 14.00 XXXII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:  
  1. w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2018 rok – uchwała Nr XXXII/232/2018;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXXII/233/2018;
  3. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2018 roku” - uchwała Nr XXXII/234/2018;
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok – uchwała Nr XXXII/235/2018.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML