Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia "Wspieramy najlepszych II"

  Mamy bardzo zdolną młodzież szkolną, stąd z wielką radością informujemy, że sześć uczennic szkół podstawowych z Gminy Rudniki otrzymało stypendium z programu „Wspieramy najlepszych II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do szczególnie zdolnych uczniów i uczennic klas VII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których aspiracje edukacyjne dotyczą również wiedzy ponadprogramowej. O stypendium mogli się ubiegać uczniowie i uczennice, którzy spełniali kryteria określone w regulaminie.
     To już druga edycja tego projektu stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W roku szkolnym 2017/2018 to stypendium otrzymały:
-Natalia Gudaja i Ewelina Kostek, uczennice klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie;
-Gabriela Ciepła, Laura Materak, Paulina Łuczak, Kinga Matusiak, uczennice klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie.
Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów w dniu 18 grudnia 2017 r.

Uczennicom oraz Nauczycielom tych szkół serdecznie gratulujemy! 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML