Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI sesja Rady Gminy Rudniki

Informacja o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2017  roku /czwartek/ godz. 15.00  XXXI sesję Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXXI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok - uchwała Nr XXXI/226/2017;
  2. w sprawie zmiany nazwy siedzib obwodowych komisji wyborczych - uchwała Nr XXXI/227/2017;
  3. w sprawie dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - uchwała Nr XXXI/228/2017;
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXXI/229/2017;
  5. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXXI/230/2017;
  6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXXI/231/2017;
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML