Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Gminy Rudniki

Informujemy o zwołaniu na dzień 5 grudnia 2017  roku /wtorek/ godz. 12.00  XXX sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy  w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Wręczenie dyplomów uznania dla uczestników II Mistrzostw Polski w speed-ballu w Krakowie.
 5. Podjęcie uchwały:  
  1. w sprawie nadania statutu Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach - uchwała Nr XXX/217/2017;
  2. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudniki – uchwała Nr XXX/218/2017;
  3. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok - uchwała Nr XXX/219/2017;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jaworku - uchwała Nr XXX/220/2017;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XXX/221/2017;
  6. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXX/222/2017;
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXX/223/2017;
  8. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 –-2021 - uchwała Nr XXX/224/2017;
  9. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok – uchwała Nr XXX/225/2017.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML