Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Hali Sportowej

Remont Hali Sportowej

 

Od ubiegłego tygodnia trwają prace malarskie na Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rudnikach. Obiekt wykorzystywany jest do prowadzenia zajęć szkolnych z wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych oraz licznych imprez sportowych. Od momentu oficjalnego otwarcia hali minęło już 13 lat, hala  wymagała   renowacji.  W związku z wygospodarowaniem funduszy w budżecie gminy postanowiono podjąć przedsięwzięcie w dwóch etapach. W tym momencie odbywa się malowanie hali. Zakończenie prac  związanych z renowacją obiektu zostało zaplanowane na koniec bieżącego miesiąca. W drugim etapie zostanie wykonana renowacja parkietu, na którą już podpisano umowę z wykonawcą. Prace z tego zakresu rozpoczną się tuż po rozpoczęciu Nowego Roku i zakończą się przed powrotem uczniów po feriach zimowych. 

 

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML