Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Końcowe rozliczenie zadania

Końcowe rozliczenie finansowe zadania p.n. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki” z wykazaniem źródeł finansowania:

 

Źródło finansowania

Koszt zadania ogółem [zł]

Dotacja NFOŚiGW

16 972,92

Dotacja WFOŚiGW

11 881,74

Środki mieszkańców

5 093,17

Razem

33 947,83

 
Wersja XML