Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poświęcenie samochodu pożarniczego OSP Żytniów

Poświęcenie samochodu pożarniczego OSP Żytniów

 

                         Uroczystość poświęcenia samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Żytniów odbyła się podczas obchodów 200-lecia Kościoła Parafialnego w dn. 30 lipca b.r..

Uroczystości rozpoczął Prezes OSP Bronisław Czech, który powitał przybyłych gości:

- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druha Andrzeja Pyziaka – Wójta Gminy Rudniki

- Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  - starszego brygadiera Zygmunta Zalewskiego

- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Stanisława Belkę – Starostę Powiatu Oleskiego

- Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie – młodszego brygadiera Marka Kucharczyka

- Dowódcę JRG Olesno – brygadiera Jarosława Zalewskiego

– byłego komendanta PSP w Oleśnie – starszego kapitana Wojciecha Wiechę

- księdza kapelana strażaków Krzysztofa Błaszkiewicza

- proboszcza parafii Żytniów Piotra Postrożnego

- księdza kanonika Andrzeja Tomalę –byłego proboszcza parafii Żytniów.

- delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Rudniki

i przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń działających w Żytniowie.

Po wciągnięciu flagi na maszt przez poczet w skład którego wchodzili Grzegorz Stasiak, Grzegorz Dwornik oraz Mateusz Kwas  i oficjalnym rozpoczęciu druhna Wioletta Czech z OSP Żytniów przedstawiła zebranym historię pozyskiwania sprzętu pożarniczego i wozów bojowych dla jednostki.

Następnie ksiądz Krzysztof Błaszkiewicz dokonał poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO MAGIRUS. Matką chrzestną samochodu została Marianna Pucka, a ojcem chrzestnym Robert Bukalski. Dokonali oni uroczystego przecięcia wstęgi.

Po poświęceniu Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rudnikach Andrzej Pyziak uroczyście przekazał dokumenty i kluczyki do samochodu Zastępcy Prezesa Mariuszowi Pawlaczykowi i kierowcy OSP w Żytniowie Krzysztofowi Tkaczowi.

Na zakończenie Prezes OSP  Żytniów podziękował Wójtowi i Radzie Gminy Rudniki za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na zakup samochodu. Samochód    posiada nowoczesny sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów i ratowania zdrowia i życia ludzi. Ułatwi szybkie dotarcie do potrzebujących

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML