Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach szachowych.

Grupa starsza pierwsze zajęcia 15.09.2017r. godz. 16:00

Grupa młodsza pierwsze zajęcia 21.09.2017r. godz. 16:00

Zajęcia prowadził będzie instruktor Jarosław Marchewka w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach.

Brak opisu obrazka

Wersja XML