Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolski Program Stażowy – płatne staże

Opolski Program Stażowy – płatne staże także dla Niepełnosprawnych

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje w tym roku kolejną edycję projektu pn. „Opolski Program Stażowy”. To program przeznaczony dla osób młodych (do 29 roku życia) poszukujących pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. pozostają bez pracy (nie są zarejestrowani w PUP),
 2. nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (np. absolwenci)
 3. zamieszkują teren województwa opolskiego (nie trzeba być zameldowanym)
 4. mają mniej niż 29 lat.

W ramach projektu oferujemy:

 1. miesięczne stypendium stażowe w wysokości: 1 324,40 miesięcznie brutto,,
 2. refundacja szkolenia, warsztatów, kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje zawodowe absolwentów: ok 2400 zł brutto na osobę
 3. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia – do kwoty 292 ,
 4. zwrot kosztów dojazdu na staż –do kwoty 189 zł na miesiąc,

Szkolenia mogą trwać o 3 do 6 miesięcy.

Projekt przeznaczony jest również dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności!

Ze względu na ograniczoną już liczbę miejsc zależy nam na Państwa szybkiej reakcji. Staże mogłyby zacząć się już od września!

Szczegóły opis projektu znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/opolski-program-stazowy-2017--18.html .

Bliższych informacji chętnie udzielają:
Marek Mazurkiewicz, tel. 77 4033606;
Iwona Hemon, tel. 77 4033606;

Wersja XML