Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 27 czerwca 2017  roku /wtorek/ godz. 12.00 XXV sesję Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – uchwała Nr XXV/183/2017;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – uchwała Nr XXV/184/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXV/185/2017;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXV/186/2017;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXV/187/2017;
  6. w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Gminy w Rudnikach Wójtowi Gminy Rudniki - uchwała Nr XXV/188/2017.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.
Wersja XML