Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Gmina Rudniki realizuje projekt:

Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Żytniowa i Hajdamaków zaopatrzenia w wodę dobrej jakości poprzez zastąpienie wodociągu  z rur azbestowo-cementowych nową siecią wodociągową długości 6,068 km oraz zapewnienie odbioru ścieków komunalnych poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o kolektor długości 0,177 km.

Projekt jest realizowany w ramach:

Programu Rozwoju   Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie                    Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie             Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub

rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie  energii      

Typ operacji              Gospodarka wodno-ściekowa

Całkowita wartość projektu  wynosi         1 853 439 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W zakresie projektu znajduje się wykonanie nowego wodociągu długości 6,068 km wraz z przyłączeniem 264 posesji oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o odcinek długości 177 m z przyłączeniem 1 posesji.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom wsi Żytniów i Hajdamaki, ograniczy ilość awarii wodociągowych i przerw w dostawie wody, a także umożliwi odbiór ścieków do oczyszczalni komunalnej.

Planowany termin zakończenia projektu maj 2019 roku.

Wersja XML