Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poznajmy świat wokół nas

Brak opisu obrazka

W dniach 12-14 maja 2011 roku odbyło się polsko-czeskie spotkanie
w Rudnikach, w którym uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dalachowie i z Mikroregionu Moštenka. Spotkanie miało charakter edukacyjno-rekreacyjny i było realizowane w ramach projektu pn. „Poznajmy świat wokół nas”. Podczas rajdu rowerowego dzieci miały okazję poznać najciekawsze zakątki gminy Rudniki oraz zobaczyć ciekawostki będące efektami realizacji projektu.

Właśnie od maja br. na terenie gminy Rudniki poruszać się można ogólnodostępną edukacyjną ścieżką rowerową. Tematami przewodnimi ścieżki są nauka o przyrodzie, dorobku pokoleniowym mieszkańców, ochronie środowiska naturalnego. Skierowana jest ona do dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, jak również turystów wypoczywających na terenie gminy i okolic. Trasa o długości ponad 30 km przebiega przez najpiękniejsze zakątki Rudnik. Wzdłuż niej ustawiono 47 tablic przyrodniczych i historycznych, które przekazują informacje w formie ciekawostek.

Do tablic historycznych wykorzystano stare, archiwalne fotografie pochodzące m.in. z Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu oraz Muzeum w Praszce. Ścieżkę wzbogacono również o eko-półki informujące o długości rozkładu odpadów w środowisku naturalnym. Główną atrakcją szlaku edukacyjnego jest gablota z preparowanymi zwierzętami znajdująca się w Ośrodku Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie, która umożliwia zapoznanie się z odgłosami wielu zwierząt. W ramach projektu powstała również gra planszowa o gminie Rudniki, która otrzymał każdy uczestnik projektu. Dzięki temu projektowi dzieci obydwu regionów miały okazję poznać zabytki, kulturę oraz walory przyrodnicze gminy Rudniki.

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w ramach projektu „Poznajmy świat wokół nas”.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 150.000 zł, z czego 95 % stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, a 5% z budżetu gminy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML