Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Targowej w Rudnikach - Centrum obsługi turysty

Brak opisu obrazka

Od lipca br. realizujemy projekt pn „Remont pomieszczeń biurowych przy ul. Targowej w Rudnikach -Centrum obsługi turysty” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Do tej pory zostały wykonane prace demontażowe oraz murowe między innymi wykonano nowe wylewki wymieniono okna i podokienniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Ponadto wymieniono instalację wod – kan oraz elektryczną.

Łączna wartość inwestycji zgodnie z umową, która została zawarta z wykonawcą: Panem Łukaszem Żółtaszkiem – BUDCAD Łukasz Żółtaszek Kuźnica 10, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wynosi 53 043,71 zł. brutto. Powyższa kwota zawiera koszty kwalifikowane jak również niekwalifikowane, natomiast dofinansowanie obejmuje 70% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 24 999,99 zł. Kwota dofinansowania wynika z umowy przyznania pomocy nr 00071-6930-UM0840018/10, która została zawarta w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu w dniu 19.11.2010r.

Realizacja operacji wpłynie na zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie, bazy noclegowej i gastronomicznej jak również ułatwi przemieszczanie się turystom po regionie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML