Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 7 marca 2017  roku (wtorek) o godz. 13.00 XXII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Stan dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy – ocena.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudniki, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – uchwała Nr XXII/161/2017;
  2. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Rudniki – uchwała Nr XXII/162/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki” - uchwała  Nr XXII/163/2017;
  4. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na 2017 rok  - uchwała Nr XXII/164/2017;
  5. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonychna  fundusz sołecki – uchwała Nr XXII/165/2017;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XXII/166/2017;
  7. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku” - uchwała Nr XXII/167/2017;
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok – uchwała Nr XXII/168/2017;
  9. w sprawie  likwidacji Punktu Filialnego podporządkowanego organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im Jana Pawła II  w Dalachowie – uchwała Nr XXII/169/2017;
  10. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego - uchwała Nr XXII/170/2017.
 6. Podsumowanie pracy Orlika – prezentacja.
 7. Zapytania i wolne wnioski .
 8. Zamknięcie sesji.
Wersja XML