Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Drogi mieszkańcu  zgodnie z prawem od 1 marca do 15 października zaczął się okres lęgowy ptaków co za tym idzie nie można niszczyć ich stanowisk znajdujących się również na drzewach oraz krzewach !!! Wycinka drzew/krzewów, wśród których zaobserwowano stanowiska lęgowe ptaków jest niemożliwa bez specjalnego pozwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Zgodnie z "Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt", bez pozwolenia wycinać drzewa będzie można jedynie, jeśli będą one zagrażać bezpieczeństwu życia oraz mienia. Ścisłej ochronie podlegają siedliska wszystkich żyjących w Polsce ptaków poza gołębiami miejskimi – choć także ich gniazda będą chronione, gdy pojawią się w nich pisklęta.

Wobec powyższego przed wycinką drzew lub krzewów dokonajmy analizy czy na drzewie lub krzewie oraz w obrębie prac związanych z wycinką nie występują stanowiska lęgowe ptaków.

Wersja XML