Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inkubator z nową ofertą dla przedsiębiorczych

Inkubator z nową ofertą dla przedsiębiorczych

W dniu 14 lutego 2017 r. w budynku Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się bezpłatne szkolenie organizowane przez Gminę Rudniki i Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości na temat: „Możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne formy wsparcia dla podmiotów gospodarczych”.

Szkolenie skierowane było do osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej jak i dla osób prowadzących już własne firmy.

Prelegentami podczas szkolenia byli pracownicy Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia pracowników Inkubatora z Kluczborka. W pierwszej kolejności Pani Barbara Rogowska-Lenart oraz Pan Przemysław Słabosz przedstawili informacje na temat projektu „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020, którego celem jest wsparcie finansowe dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Przedstawione zostały kryteria oraz inne wymogi jakie musi spełnić osoba chcąca zgłosić się do projektu, w ramach którego młody przedsiębiorca może liczyć na wsparcie szkoleniowe, doradztwo merytoryczne oraz wsparcie finansowe w kwocie około 25 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gosp. oraz wsparcie pomostowe przez okres minimum 6  miesięcy w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie. Ponadto uczestnicy szklenia zostali zapoznani z pozostałą ofertą Inkubatora, poznali zasady najmu oraz pakiet korzyści jakie oferowane są najemcą z tego tytułu.

Po wystąpieniu zaproszonych gości uczestnicy szkolenia zwiedzili Nasz Inkubator, została im przybliżona idea budowy takiego obiektu oraz zasady korzystania z niego.

Następnie głos zabrała Pani Ewa Basińska Kierownik Biura LGD „Górna Prosna”, która zaprezentowała informacje na temat działalności LGD, zasad funkcjonowania oraz możliwości wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej jak i dla osób prowadzących już własne firmy. Omówione zostały w szczególności działania skierowane na przedsiębiorczość w ramach planowanych w 2018 roku naborów. Podsumowała również nabory zrealizowane w ubiegłym roku. Dodać należy że LGD wykorzystuje środki finansowe dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W imieniu Organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz prelegentom za udział w przedsięwzięciu.

 

Wersja XML