Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wystawa fotografii w bibliotece w Rudnikach

Brak opisu obrazka

Zorganizowany przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych konkurs fotograficzny „Zadrzewienia z daleka i bliska”  trwał od 14 marca 2016 r. do 4 listopada 2016 r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!

Wśród wyróżnionych w kategorii :  zestaw zdjęć  znalazła się rudniczanka  Edyta Młynarczyk prezentująca zestaw  „Bliżej natury”.

Celem konkursu było pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym. Na terenach rolniczych, które dominują na Opolszczyźnie, zadrzewienia są często jedynym schronieniem dla wielu gatunków, szczególnie ptaków, nietoperzy i owadów w tym gatunków chronionych prawem krajowym i europejskim. Zadrzewienia dają schronienie zwierzętom, a ludzi zachęcają do odpoczynku w swoim otoczeniu. 

Zapraszamy do oglądania przepięknej wystawy prezentującej uroki naszego najbliższego otoczenia.

Wersja XML