Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opiekun dzienny dla dzieci do lat 3

Opiekun dzienny dla dzieci do lat 3

         Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczyna realizację projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w latach poprzednich „Powrót do zatrudnienia”. Celem projektu jest wsparcie dla 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy chcą wrócić na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im powrót jest konieczność opieki nad małym dzieckiem. Pomoc polega na zaproponowaniu rodzicom jednej z form opieki tj. opiekun dzienny. Opiekę mogą sprawować osoby, które były przeszkolone w poprzednim projekcie. Z pomocy będą mogli korzystać rodzice/opiekunowie prawni, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

       Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, tel. 34/ 3595072 w. 33 lub 34.

Wersja XML