Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie SIR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie SIR

Informujemy, że OODR w Łosiowie wystąpił do nas z prośbą o rozpropagowanie informacji na temat sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Jest to sieć (SIR) której zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. W szczególności SIR zajmuje się rozpowszechnianiem  wiedzy i doświadczeń w realizacji projektów innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, identyfikowaniem i aktywizacją partnerów do współpracy w realizacji projektów innowacyjnych oraz doradztwem w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji.

Sieć SIR ma charakter otwarty, a jej partnerami mogą zostać: rolnicy, posiadacze lasów, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, instytuty i uczelnie wyższe, doradcy, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich.

Chcąc zostać Partnerem Sieci (SIR), wystarczy wejść na stronę Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.cdr.gov.pl/sir , znajdą tam Państwo zakładkę zostań partnerem SIR.  Zachęcamy również do odwiedzenia strony pod adresem www.sir.oodr.pl

Wersja XML