Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii napowietrznych SN i nn, budowie linii kablowych SN i nn, budowie stacji transformatorowych 15/0,4 kV w Mostkach

Szczegóły w załączniku: PDFobw20170123.pdf

Wersja XML