Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Laury dla nieprzeciętnych i pracowitych

 

Laury Umiejętności i Kompetencji są przyznawane od 1992 roku, a od 11 lat wręczane w Opolu. To wspólne przedsięwzięcie dwóch samorządów gospodarczych: Górnego Śląska
i Opolszczyzny. Laury trafiają do nieprzeciętnych osób i instytucji, przedsiębiorców, ludzi nauki, lekarzy, artystów, polityków i społeczników.
Nagrody przyznaje Kapituła Laurów, powoływana przez Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W poniedziałek 10 stycznia 2011 roku w Filharmonii Opolskiej odbyła się uroczysta gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji. W ubiegłym roku Srebrny Laur
w kategorii „Pro Publico Bono” otrzymał Wójt Andrzej Pyziak za działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony środowiska, działania międzynarodowe oraz wspieranie rozwoju gospodarczego. W tym roku jedna z nagród trafiła również do gminy Rudniki, tym razem w ręce Państwa Marianny i Wacława Siejów prowadzących PPUH „WACŁAW” w Żytniowie. Zostali oni uhonorowani Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Polskie Przedsiębiorstwo”. Nagrodę tę otrzymali między innymi za stosowanie nowoczesnych technologii produkcji, nowych metod zarządzania i marketingu, wysoką jakość wyrobów
i usług oraz twórcze współdziałanie z samorządem gospodarczym i terytorialnym.
Wójt Andrzej Pyziak podczas uroczystości wręczenia Laurów w Opolu osobiście pogratulował Państwu Siejom sukcesu oraz wręczył symbolicznie bukiet kwiatów.
Wspaniale, że mamy na terenie Gminy Rudniki ludzi sukcesu i skutecznej pracy zawodowej, godnych naśladowania, a działających nie tylko na lokalnym rynku.
Składamy serdeczne gratulacje oraz życzenia sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym, spełnienia i satysfakcji.
 

Brak opisu obrazka   Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML