Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

o zwołaniu na dzień 28 grudnia 2016 roku /środa/ godz. 13.00 XX sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok – uchwała Nr XX/150/2016;
  2. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Rudniki – uchwała Nr XX/151/2016;
  3. w sprawie planu pracy rady gminy i stałych komisji rady gminy na 2017 rok – uchwała Nr XX/152/2016;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XX/153/2016;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XX/154/2016;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XX/155/2016;
  7. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok – uchwała Nr XX/156/2016;
  8. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XX/157/2016.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wersja XML