Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termin składania sprawozdań dla grup odnowy wsi

Termin składania sprawozdań dla grup odnowy wsi

Sprawozdania z realizacji gminnego programu odnowy wsi należy składać do dnia 30 listopada 2016 roku. Wszystkie wsie realizujące zadania z tego zakresu zobowiązane są do złożenia sprawozdania w wyznaczonym terminie. Nie złożenie w/w sprawozdania wyklucza grupę odnowy wsi z możliwości korzystania z dofinansowania w kolejnym roku budżetowym.

Wzór sprawozdania.doc

Wersja XML