Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz. 391 z póż.zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rudniki wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rudniki.

DOCwniosek

Wersja XML

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. 34 359 50 72
fax 34 359 50 13
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7391554
w tym miesiącu: 24030
dzisiaj: 3087

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1