Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz. 391 z póż.zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rudniki wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rudniki.

DOCwniosek

Wersja XML