Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej Rudniki – Młyny

Przebudowa drogi dojazdowej Rudniki – MłynyNa trasie Rudniki – Młyny powstała nowa nawierzchnia asfaltowa.

Wykonano:
- korytowanie,
- nową podbudowę z kruszyw łamanych,
- nową nawierzchnię na odcinku 985 m i szerokości od 4,0 do 5,0m.

Dodatkowo w celu odwodnienia drogi został wykonany rów.

Koszt realizacji robót wynosić będzie ok. 300 tys. zł.

Wykonawca robót – firma REMOST z Olesna.

 

 

 

Wersja XML