Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy, że dnia 27.10.2016r. na stronie internetowej: www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 14.11.2016r.

Rekrutacja będzie dostępna dla osób fizycznych i osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.
W związku z powyższym prosimy o zamieszczanie informacji o naborze na swojej stronie internetowej z przekierowaniem na stronę internetową: www.owesbyczyna.pl oraz o zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje następujące działania:

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej przez stworzenie warunków do powstawania i ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej, jak również zwiększenie liczby działających podmiotów ekonomii społecznej na terenie subregionu północnego.

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego
ul. Rynek 2
46-220 Byczyna
tel. 77 414 45 11
www.spoldzielnia.byczyna.pl

Wersja XML